Sinh viên: 

Quên mật khẩu trang lms3: Vào đây

Quên mật khẩu email công vụ:  Tự reset mật khẩu theo hướng dẫn tại đây


Giảng viên:

Video hướng dẫn elearning lms: Xem tại đây   


Thông báo về việc truy cập miễn phí CSDL Science Direct cho giảng viên, cán bộ, sinh viên Đại học Đà Nẵng


Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Email: tttcntthl@ufl.udn.vn

Điện thoại hỗ trợ: 0935120886